سامانه ساخت و ساز مسکن روستایی در استان های کشور فعال می شود

به گزارش ایرنا یوسف نعیمی، شنبه در همایشی که با حضور کارشناسان طرح ویژه مسکن روستایی بنیاد مسکن شهرستان های فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: همه خدماتی که قابلیت انجام غیرحضوری دارد و می توان به صورت الکترونیک آن را در مراکز خدمات الکترونیک روستاهای کشور ارائه کرد، در این سامانه طراحی و ارائه شده است. به گفته وی، خدمات مربوط به امور زمین ، صدور پروانه ساخت، تغییر کاربری ها و درخواست الحاق به محدوده طرح در این سامانه پیش بینی و طراحی شده است . وی ادامه داد: پیشتر این خدمات از طریق مراکز پست بانک در روستاها ارائه می شد اما با فعال سازی این سامانه، هر روستایی در خانه یا در مراکز خدمات الکترونیک با دسترسی به ایتترت می تواند تقاضاهای خود را ثبت و پیگیری کند. مدیرکل فناوری اطلاعات بنیاد مسکن افزود: در این سامانه تسهیلات ویژه ای در خدمت رسانی به روستاییان در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود با فعال شدن آن، تحول چشمگیری در مراجعه مردم به این بنیاد به وجود آید.