برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی سامانه در استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزشی راه اندازی سامانه جامع مدیریت ساخت و ساز روستایی ویژه کارشناسان طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی وعمران روستایی بنیاد مسکن استان خوزستان با حضور اساتید اعزامی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهندس سلامات – کارشناس فناوری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مهندس آزرمی-کارشناس مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مهندس آرش موهبت زاده- سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خوزستان به مدت ۱۶ ساعت  برگزار گردید.

در این کارگاه مهندس آزرمی- کارشناس مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، در باره مزیت های سامانه که باعث کاهش مراجعات روستائیان به شعب بنیاد مسکن و ادار های مربوطه می گردد مطالبی بیان نمودند.

بنا به این گزارش در این کارگاه ۳۵ نفر ازکارشناسان معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مسئولین طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی و عمران روستایی شعب بنیاد مسکن خوزستان شرکت داشتند.