به روز رسانی تقسیمات کشوری به آخرین نسخه مرکز آمار

اطلاعات تقسیمات کشوری سامانه ساخت و ساز و نطام فنی روستایی به آخرین نسخه مرکز آمار به روز رسانی شد و تمامی شعب و استان ها می توانند اطلاعات جدیدترین روستاها و دهستان ها را در سامانه خود مشاهده نمایند و در صورت وجود مغایرت اطلاعات آنها را به صورت مکتوب به مرکز اعلام نمایند .