امکان برقراری ارتباط سامانه نظام فنی و بهسازی

بر اساس پیگیری های انجام شده امکان برقراری ارتباط میان دو سامانه نظام فنی روستایی وبهسازی مسکن روستایی فراهم شد و از این پس همکاران در هنگان ثبت اطلاعات پروژه ها می توانند با ورود کد بهسازی اطلاعات متقاضی مربوطه را فراخوانی نمایند . بدیهی است با این امکان سهولت ورود اطلاعات برای همکاران فراهم خواهد شد .

به روز رسانی تقسیمات کشوری به آخرین نسخه مرکز آمار

اطلاعات تقسیمات کشوری سامانه ساخت و ساز و نطام فنی روستایی به آخرین نسخه مرکز آمار به روز رسانی شد و تمامی شعب و استان ها می توانند اطلاعات جدیدترین روستاها و دهستان ها را در سامانه خود مشاهده نمایند و در صورت وجود مغایرت اطلاعات آنها را به صورت مکتوب به مرکز اعلام نمایند .

1